OK
title-leftپوشاک title-right
bg-corner

چرم صنعتی در پو شاک، کیف و کفش

یکی از پرمصرف ترین کالاهای رایج در جامعه کیف و کفش و پوشاک چرمی میباشد و دلایل استفاده از چرم مصنوعی در این صنعت قیمت مناسب تر، نگهداری راحت تر ، تنوع رنگ مباشد هم چنین چرم مصنوعی پرداخت های متفاوتی دارد. می توانید پرداخت براق، متالیک یا مرواریدیو یا مات را انتخاب کنید. پرداخت جیر میکرو نوعی از چرم مصنوعی است

باید در نظر داشته باشیم چرم مصنوعی حامی حیوانات است

bg-corner